#1 [ANSi].AMNESIA von robinHood 11.01.2013 16:03

avatar

[ascii]Est. 1996
ÛÜ ÜÜß ÜÜ Ü ÜÜÜÜÜÜÛÜÜÜ ÜÜÜÜ Ü ÛÜ Ü
ÜÛßÛÜ Ü ÜÛÛßÛÛÜÛÛßÛÛÜ Û²ÛÜ Ü ÜÛÛß ßÛ²ÛÛÛß ÜÛß ßÛÛÛÜ Ü ßÛÛÛÛÜ Ü²ß
ßßÛÛÛÛßÛÜ ÜÛÛÛ Û²Û Û²ÛÜ ÛÛÛßÛÜ ÜÛÛÛ ÞÛÛÛß ÜÛ²Û ° Û²ÛÛÞÛ²Ü ÛÛÛÛßÛÜ ß
° ÛÛÛÛ ÛÛÜ Û²Û Û±Û ÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÜ ÛÛÛÛ ÛÛß ÛÛ±Û ÜÛÛÛßßÛÛßßÜÛÛÛ ÛÛÜ °
Û²ÛÛ ÞÛÛÝßÛÛ Û±Û ÛÛ²Û Û²Û ÞÛÛÝ ÛÛ²Û ß ° ßÛ²Û Üßßß ÜÜÜÜ Û²ÛÛ ÞÛÛÝ
ßßß ÛÛÛ ÛÛ ÞÛ²ÛÝ ÛÛ±Û Û±Û ° ÛÛÛ ÛÛ±Û ÜßÜ ° ßÛÛÜ ßÛÛ²ÛÛ ßßß ÛÛÛ
ß ßßßßßßßÛÛÛÝßÛ ÛÛÛ ÛÛ°Û Û°Û ° ÛÛÛÝÞÛ°ÛßÛÛÛß °° ß ßßÛÜÜ ÛÛ²ÛßßßßßßßßÛÛÛÝ
Û±ÛÜ ° ÛÛÛÛ Û ß ÛÛ±Û Û±Û ° ÛÛÛÛ Û±Û ß °°°° Ü ÛÛÛ ßÛ±Û Û±ÛÜ ° ÛÛÛÛ
ß Û²ÛÛ ÞÛ²ÛÝÞÛ Ü ÛÛ²Û Û²Û ÞÛ²ÛÝÞÛ²Û ßÜÜ ° ÜÛÛÛ Û²ÛÛ Û°Û Û²ÛÛ ÞÛ²ÛÝ
ÛÛ ÛÛÛÛß Û²ÛÛ ÛÛ ßÛ²Ûß ÛÛÛÛ ßÛÛ Û²ÛÛ ÛÛÛÛ ÜÞÛÛÜ ÛÛ²Û Ü ÛÛ²Û Û±Û ÛÛÛÛß Û²ÛÛ Û
ß ÜÛÛÛÛ ßÛÛÛ ÜÛÛß ßÛß ßÛÛÛÛß ÛÛ ßÛÛÛß ÛÛÛ ß Û²ÛÛÜ ßÛÛ ß ÛÛÛß Û²ÛßÛÛÛÛ ßÛÛÛ ÜÛ
ÚÄ ÛÛß ÄÄ ß ÜÛß ÄÄ ± ÄÄ ßÛÛ ßÛÛ Ä ß ÄÄÄ ßßÛÜÛÛÛÛÛÛÛÜ ÛÛÜÛÛÛßÜÛÛÛÛ ÛÛß ÄÄ ß ÄÄ¿
ÀÄ ß ÄÄÄÄÄÄ ß ÄÄÄÄ ° ÄÄÄÄ ß Ä ß ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ß ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
± See us in action and you'll FORGET the "competition"!
°²°
ß

The Official Couriers of Pirates With Attitudes.


®- ÄÄÄÄÄÄÄÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[*]-® LEADERS ¯-[*]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍÄÄÄÄÄÄ -¯

Caserd ì Lester

®- ÄÄÄÄÄÄÄÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[*]-® COUNCIL ¯-[*]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍÄÄÄÄÄÄ -¯

Bomb ì Master1 ì Tough Guy ì Trite ì Trix

®- ÄÄÄÄÄÄÄÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[*]-® MEMBERS ¯-[*]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍÄÄÄÄÄÄ -¯

Alpha ì Bob226 ì Coolio ì Davan ì DMize ì Drapper ì Hackrat
Mayhem ì Maverick ì MikeDiamon ì Net King ì Stealth ì The Gatekeeper
The Judge ì The Toyman ì The Krazy Little Punk ì Toast ì Utopos

®- ÄÄÄÄÄÄÄÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[*]-® TRADERS ¯-[*]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍÄÄÄÄÄÄÄ -¯

Arc Angel ì Bush ì Crazy ì Dr Insane ì Dynamite ì Hyp ì Krimenal
Mirror Image ì Netrunner ì Nuremburg ì Nytemyst ì Prozac ì Ranger
Savager ì Shafter ì Swamp Thing ì The 69er ì Venom ì Zero Tolerance


Ä If you are not listed in this NFO, and feel that you Ä
Ä were unjustly cut, then seek a senior member on IRC. Ä


®- ÄÄÄÄÄÄÄÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[*]-® HEADQUARTER BOARDS ¯-[*]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍÄÄÄÄÄÄ -¯

Street Spydrs ³ World HQ ³ O7 Node(s) ³ Maverick
Obscene Phobia ³ European HQ ³ O6 Node(s) ³ The Judge
Elusive Dreams ³ Courier HQ ³ 1O Node(s) ³ The Toyman

®- ÄÄÄÄÄÄÄÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[*]-® MEMBER BOARDS ¯-[*]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍÄÄÄÄÄÄ -¯

Data Flow ³ Member BBS ³ O5 Node(s) ³ The Gatekeeper
The Toxic Dump ³ Member BBS ³ O4 Node(s) ³ Toast / DW


®- ÄÄÄÄÄÄÄÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[*]-® GROUP SHOUTS ¯-[*]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍÄÄÄÄÄÄ -¯

Drink or Die - Legends Never Die - Pirates With Attitudes - Razor 1911

®- ÄÄÄÄÄÄÄÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[*]-® GROUP INFORMATION ¯-[*]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍÄÄÄÄÄÄ Ä¯

Contact:

If you think you have the ability and or resources to help
AMNESiA with our couriering performance, please EMAIL
ATLien@ix.netcom.com with your name, information about
yourself, and how you can help AMNESiA grow as a group.

Warm Welcome To:

BOB226, BUSH, CRAZY, DMIZE, MIKEDIAMON, SAVAGER, ZERO TOLERANCE

Other Announcements or Comments:®- ÄÄÄÄÄÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍ[*]-® AMNESiA WORLD DOMINANCE ¯-[*]ÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍÄÄÄÄÄ -¯

NFO Updated by Caserd on 02-03-97
(C) Amnesia Productions 1997[/ascii]

#2 RE: [ANSi].AMNESIA von robinHood 11.01.2013 16:04

avatar

[ascii]ÄÄ--ÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-Ä-ÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄ-ÄÄ--ÄÄ-ÛÛÛÛßÛÛÛÜßÜÛÛÛßÜÛÛÛÛÜßÜÛÛÛÛ ÛÛÛ ÜÛÛÛßÛÛÛÛ ÜÛÛÛßÛÛÛß ÛÛÛÛÛ ÜÛÛÛßÛÛÛÜ
Û²²² ±±°Û ÛÛ²± ° ±²ÛÛ ÛÛÛßÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÜ ÛÛÛÛÜ Û±°±Û Û°±± ²²²Û
Û²²²±±±°Û Û²²± ° ±²²Û ÛÛÛ Û ÛÛÛ ÛÛÛÛ ÜÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÜ Û±°±Û Û°±±±²²²Û
Û²²² ±±°Û Û²²± ±²²Û ÛÛÛ ÛÜÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÜ ÛÛÛÛ Û±°±Û Û°±± ²²²Û
Û²²² ±±°Û Û²²Û Û²²Û ÛÛÛ ÛÛÛÛß ßÛÛÛßÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛß ÛÛ°ÛÛ Û°±± ²²²Û
Ä-Ä-Ä Û²²ÛÜ Ä-Ä-ÄÄÄ-ÄÄÄ-ÄÄÄ-Ä-ÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄ-ÄÄ ÜÛ²²Û -ÄÄÄ
ÚÄÄÄÄ Û²ÛÛÛßÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ßÛÛÛ²Û ÄÄÄ¿
³ ÜÛÛÛß Watch Us In Action And You'll Forget The "Competition" ßÛÛÛ ³
ÀÄÄÄÄÛÛßÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ßÛÛ ÄÄÄÙ
³ßÜß ß ÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜß ß Üßܳ
³ßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßܳ
ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͵
³³ °°±±²²ÛÛÞ Ý --- Head Council --- ÝÞ ÛÛ²²±±°° ³³
³³³ ³³³
³³³ Lester ì Hellraiser ì The Resistance ì Captain Blood ³³³
³³ ³³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßܳ
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³³ °°±±²²ÛÛÞ Ý --- Members --- ÝÞ ÛÛ²²±±°° ³³
³³³ ³³³
³³³ Khufu ì Jabbah ì Warwick ì Matrix ì Marlenus ì Raptor ì 187 ³³³
³³³ ³³³
³³³ Hackrat ì Gorefest ³³³
³³ ³³
ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͵
³ßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßܳ
ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͵
³³ °°±±²²ÛÛÞ Ý --- Senior Couriers --- ÝÞ ÛÛ²²±±°° ³³
³³³ ³³³
³³³ Dxfer ì Prozac ³³³
³³ ³³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßܳ
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³³ °°±±²²ÛÛÞ Ý ---BBS Traders --- ÝÞ ÛÛ²²±±°° ³³
³³³ ³³³
³³³ Bash ì Dealer ì Gahn ì Codebreaker ì Stingray ì Rio & Ken ³³³
³³³ ³³³
³³³ Erupt ì Flint ì Quantum Mechanic ì Mercy ³³³
³³ ³³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³³ °°±±²²ÛÛÞ Ý --- Internet Traders --- ÝÞ ÛÛ²²±±°° ³³
³³³ ³³³
³³³ ³³³
³³³ ³³³
³³ ³³
ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͵
³ßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßܳ
ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͵
³³ °°±±²²ÛÛÞ Ý --- Headquarter Boards --- ÝÞ ÛÛ²²±±°° ³³
³³³ ³³³
³³³ ³³³
³³³ [ Malevolence - [O8] - Egoistic Fate - World HQ ] ³³³
³³³ [ - [XX] - XXXXXXXXXXXXXXX - USA HQ ] ³³³
³³³ [ The Hub - [O5] - Warwick - Western HQ ] ³³³
³³³ [ - [XX] - XXXXXXXXXXXXXXX - Canadian HQ ] ³³³
³³³ [ - [XX] - XXXXXXXXXXXXXXX - Courier HQ ] ³³³
³³³ [ - [XX] - XXXXXXXXXXXXXXX - European HQ ] ³³³
³³ ³³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßܳ
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³³ °°±±²²ÛÛÞ Ý --- Member Boards --- ÝÞ ÛÛ²²±±°° ³³
³³³ ³³³
³³³ [ Carnel Infatuation - [O6] - Stratocaster - Member Board ] ³³³
³³³ [ The Warp Zone - [O9] - TWZ Staff - Member Board ] ³³³
³³³ [ The Outer Reaches - [O6] - TOR Staff - Member Board ] ³³³
³³³ [ Rebellian Authority - [O4] - 187 - Member Board ] ³³³
³³³ [ - [XX] - XXXXXXXXXXXXXXX - Member Board ] ³³³
³³³ [ - [XX] - XXXXXXXXXXXXXXX - Distro Site ] ³³³
³³³ [ - [XX] - XXXXXXXXXXXXXXX - Distro Site ] ³³³
³³ ³³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßÜßܳ
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³³ °°±±²²ÛÛÞ Ý --- Greets --- ÝÞ ÛÛ²²±±°° ³³
³³³ ³³³
³³³ PWA - Razor 1911 - DOD - Everlast - Hybrid - RiSC ³³³
³³³ ³³³
³³³ Jimmy Jamez - Marlenus - Dray - Manhunter - Raptor - Third Son ³³³
³³ ³³
ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͵
³³ °°±±²²ÛÛÞ Ý --- Group Bullshit --- ÝÞ ÛÛ²²±±°° ³³
³³³ ³³³
³³³ Like the group itself, this NFO file is new, and constantly changing. ³³³
³³³ We have left off an amount of couriers/bbs's until things can be ³³³
³³³ finalized with them. If you think you belong on here already ³³³
³³³ contact a member of Council. ³³³
³³³ ³³³
³³³ ³³³
³³³ Amnesia is an invite only group, if you feel that you possess the leet ³³³
³³³ skills to contribute to the group, contact a senior member. ³³³
³³³ ³³³
³³³ ³³³
³³ ©Lester O2/29/96ª ³³
ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ;
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[/ascii]

Xobor Ein Xobor Forum
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz