#1 [ANSi].LKCC BERLIN von Doz4r 09.02.2013 16:25

avatar

[ascii].
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Ü ÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
°°°°°°°°°°°°°°°°° ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Û ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß °°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ßÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÜÜÜÜÛ ÛÛÛÜÜ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛß °°°°°°°°°°°°°°°
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ßÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ± Ûß ±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ± ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜ ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
²²²²²²²²²²²²²²² ÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ²²²²²²²²
²²²²²²²²²²²²²²² ÛÛÜ ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß ÜÛÛÛÛÛÛÛÛß ²²²²²²²²
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÜ ßÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛß Ü ÛÛÛß ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ßÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛ Ûß ÜÛÛ ÛÛÛ Ûß ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÝ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÜÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜÜ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜ ÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜ ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜ ÛÛÛÛ
ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß ÜÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ²²² ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ²²²²
² ßÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÜÜ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛß ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ²²² ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ²²²²
²²² ßÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛ ²² ÛÛß Ü ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ²²² ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ²²²²
²²²²² ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÜ ÛÛÛÛÛÛÛ ²² ß ÜÛÛ ÛÛÛÛÝ ÛÛÛÛÛ ²²² ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ²²²²
±±±±±±±± ÛÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛ ±± ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ±±± ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ±±±±
±±±±±±±± ÛÛÛÛÛÜÜÜÜÛÛ ÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜÜ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ±±±±
±±±±±±±± ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ±±±±
°°°°°°°° ÜÜÛÛÛÛÛ ÜÜÛÛÛÛÛ °°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ßÛÛÛÛÛ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ßÛÛÛÛÛ °°°°
ßÛÛÛ ùHETEROùßÛÛÛ
ßÛ ßÛ


ÛßÛ ÛßÛ ÛßßÞÛßß Ûßß ÛÜÜ ÛßÛÞÛßß
ÜÛÞÛßßÞÛßÜÞÛß ßßÛÞÛß ÞÛ ÛÞÛ ßßÛ ÛÜ
°±±²²²ÛÛÛÛÞÛ ÞÛ ÛÞÛÜÛÞÛÜÛÞÛÜÛÞÛ ÛÞÛ ÞÛÜÛ ÛÛÛÛ²²²±±°

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- úú ú ú úú --ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³new version of CT -> 91 +Jim Power +Fury Of The Furies & +Kyrandia ][ [+27]³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- - - --ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---- - - - - ---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ iNFORMATiONS: ³
³ ³
³ TRAiNED BY ............................. xerxes /dr-lazy ³
³ CODER .................................. z.o.x /Dr. lazy ³
³ RELEASE DATE .................................. 18/01/94 ³
³ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ - ÄÄ - ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ NOTES: ³
³ ³
³ "1010100100111 00101 001110101110101 010101011101100010101 ³
³ 101010010101 01010111 111010101 11 010011110121011 ³
³ 0100101010100010111000101 0101000010101110 101000101110 ³
³ 011001 010101010101 01 1101 101001111 101010101111" ³
³ Mr.Bim ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ - ÄÄ - ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ MEMBERS: ³
³ ³
³ darcstar,(mac),elias,baco,hetero,xerxes,(tga),dr.lazy(zox&ext) ³
³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- - - --ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


ÛßÛ Ûßß ÛßÛÞÛßß ÛßÛ ÛÜÜ ÛßÛ Û Ûßß ÛßÛ Ûßß Ûßß ÛßÛÞÛßÛ
ÜÛÞÛßßÞÛß ÞÛßÜ ßßÛÞÛ ÛÞÛ ÛÞÛÜÛÞÛ ÞÛ ÜÞÛßÜÞÛß ÞÛß ÞÛ Üß ÛÜ
°±±²²²ÛÛÛÛÞÛ ÞÛÜÛÞÛ ÛÞÛÜÛÞÛÜÛÞÛ ÛÞÛ ÛÞÛÜÛ ÞÛÜÛÞÛ ÛÞÛÜÛÞÛÜÛÞÛ ÞÛÜÛ ÛÛÛÛ²²²±±°

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---- - - - - ---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³
³ mac,brayn o'neal,stone,baco,mr.trilll,tga,the idler,ionik,unix,mad danger ³
³ all from cardinals (dead?) and TUC berlin (enemies?),Gee ³
³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- ú ú ú --ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


Ûßß ÛßÛ ÛßÛ Û Û ÛßÛ Ûßß ÛßÛ Ûßß Ûßß ÛßÛÞÛßÛ
ÜÛÞÛ ÜÞÛßÜÞÛ ÛÞÛ ÛÞÛßß ÞÛ ÜÞÛßÜÞÛß ÞÛß ÞÛ Üß ÛÜ
°±±²²²ÛÛÛÛÞÛÜÛÞÛ ÛÞÛÜÛÞÛÜÛÞÛ ÞÛÜÛÞÛ ÛÞÛÜÛÞÛÜÛÞÛ ÞÛÜÛ ÛÛÛÛ²²²±±°

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---- - - ú ú - - ---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³
³ nexus/pwa ³
³ (erm... are there some more?) ³
³ (erm.. yeah see CTHITLISTSBEST GROUPS...) ³
³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


ÛßÛ ÛßÛ ÛßÛ ÛßÛ ÛßÜÞÛßß
ÜÛÞÛßÜÞÛ ÛÞÛÜÛÞÛßÜÞÛ Û ßßÛ ÛÜ
°±±²²²ÛÛÛÛÞÛÜÛÞÛÜÛÞÛ ÛÞÛ ÛÞÛÜßÞÛÜÛ ÛÛÛÛ²²²±±°

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---- - - - - ---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³
³ BOARD: SYSOP: STATUS: NUMBER: ³
³ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³
³ SKYLIGHT BBS STONE & GEE WHQ +49-030-SEC-RET! ³
³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-- - -ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

sorry for the surely too strange info-file, but our group is too
small to give proud greets to legends like Razor 1911 or TRSI!

erm.. and don't forget, that Software-Creators need s.th.
to eat (erm.. sorry..erm..) YOUR support.. so if you
like some of the trained games buy them like we did (not)
(Bill Gates is surely NO software creator... so
fuck Microsoft and all products under Windows...)
xxs,dr.l[/ascii]

#2 RE: [ANSi].LKCC BERLIN von hackbard 17.02.2013 10:22

avatar

Sieht ja Geil aus die habens nun mal drauf die Bärlinaa

#3 RE: [ANSi].LKCC BERLIN von iMPERiAL 18.02.2013 16:45

avatar

Genau die Berliner sind besten

#4 RE: [ANSi].LKCC BERLIN von Asker2508 18.02.2013 23:09

avatar

Hamburger sind auch nicht schlecht

#5 RE: [ANSi].LKCC BERLIN von NeHe 19.02.2013 10:26

avatar

Great look^^

#6 RE: [ANSi].LKCC BERLIN von Doz4r 19.02.2013 11:54

avatar

ja find ich auch geornet und mit schatten ist schon geil

Xobor Ein Xobor Forum
Einfach ein eigenes Forum erstellen